Ketua

Agus Ariyanto

NAMA : AGUS ARYANTO, SH
NIP : 19651012 199603 1 001
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SEMARANG 12-10-1965
GOLONGAN RUANG : PEMBINA, IV/a
JABATAN : KETUA PN RANAI